Om

 


 


Siste april har firats i Hjalmar Nilssons park sedan 1922. Efter "förstamajfesten" på Svalöfs Hotell 1928 bildades Svalöfs Gille på initiativ av agronom Gustaf Eliasson. Det första rådet (styrelsen) bestod av professor Herman Nilsson- Ehle, agronom Gustaf Eliasson och rektor Erik Forslid


Gillet arbetar med: Dokumentation av årets händelser. Firande av vårens ankomst på Valborgsmässoafton. Utgivande av skrifter om samhället. Byavandring och utflykter.  Filmvisning av Svalövsdokumentärer.


Gillets ändamål är att vårda och föra vidare samhällets traditioner, att vara ett föreningsband mellan dem som bor i Svalöv med omnejd och som vill verka för Gillets syften, samt att årligen samla   medlemmarna till festligt samkväm under enkla och med Gillets anda överensstämmande former.

Det är vid högtidssammankomsten som hävdatecknaren presenterar dokumentationen av vad som skett i Svalöv under det gångna året (årskrönika), hur Svalövs samhälle utvecklats eller avvecklats  och hur föreningarna, företagen och kulturen har förändrats.

I TRYCK OCH PÅ BILD

STIFTADES 1928


Rektor Erik Forslid är den som i bokform har dokumenterat Svalöv från stenålder och fram till  mitten av förra seklet.


Urmakare Torsten Brandts dokumentära filmer är en skatt som fotografen Lennart Johansson  fört vidare till nutid. Filmerna från 30-talet och framåt har många av oss fått ta del av genom

visningar i olika sammanhang.   Önskas visning kontakta LJ-foto 0418-66 29 09.

 

Böcker och skrifter utgivna av Gillet:                                                           Pris:

Svalövs Geologi av Gunnar Ekström                                                                              40 kr

Svalövs Historia del I – IV av Erik Forslid , del III slutsåld                                               40 kr

Svalöv Fordomdags och nu av Svalövs Rotaryklubb                                                        40 kr

Karatofta - en bok om Karatofta, Svenstorp och Höjebacke                                                         

av Svalövs Fältbiologer                                                                                                50 kr

Karatofta by av Tina Karlsson                                                                                      80 kr

Svalöv i bild av K. Denward, L. Johansson, E. Lyhagen,                                               

E. Sjödin och M. Werner                                                                                             50 kr

Människan, vetet och kornet av Albert Berg von Linde                                                 40 kr

Svalövs gatunamn  Styrgrupp Lena Bengtsson, Lennart Johansson,                               

Caj Nilsson och Kerstin Pettersson                                                                              50 kr


Ovanstående böcker kan köpas på info@svalofsgille.se.  Porto tillkommer


GILLESRÅDET


Vid föreningens högtidssamankomst väljs föreningens styrelse, Gillesrådet.

Rådet leds av åldermannen Elisabeth Lyhagen.


Gillesrådets medlemmar 2024


Ålderman: Elisabeth Lyhagen

Vice ålderman: Unna Stenram

Skattmästare: Lennart Fernebro

Vice skattmästare: Inga-Lill Billberg

Gillesskrivare: Kerstin Pettersson

Vice gillesskrivare: Lena Bengtsson

Ceremonimästare: Petter Ljungberg

Vice ceremonimästare: Fredrik Jönsson

Hävdatecknare: Unna Stenram

Vice hävdatecknare: Elisabeth Lyhagen

Övriga ledamöter: Karin Bengtsson-Widinghoff och Tomas Olofsson


Du kan kontakta Gillet via vår epost info@svalofsgille.se